Om HUNDSTYRKA

HUNDSTYRKA är ett företag som riktar in sig på rehabilitering och friskvård av hund. Affärsidén grundar sig i en stor kärlek till hundar. Att tillsammans med hundägare få arbeta med att hjälpa hundar till en friskare och mer hälsosam vardag är något jag brinner för.  
A
Jag som är ansiktet bakom HUNDSTYRKA heter Emilia Wikström och bor i Forshaga, cirka två mil norr om Karlstad. Jag är själv ägare till två hundar - en tibetansk terrier och en vit herdehund. Jag är aktiv med båda hundarna inom bl.a. lydnad, bruks, rallylydnad och nose work. Hundar har alltid varit en stor passion, och hundars hälsa är ett brinnande intresse. Jag är utbildad Canineopat, Friskvårdskonslent, djurvårdare på utökad nivå 2, och Dipl. Massageterapeut i GSMH. Företaget är godkänt för F-skatt och innehar ansvars- och behandlingsskadeförsäkring genom SFKM.
a
HUNDSTYRKA tar emot hundar för behandling i lokalen i Forshaga, men gör även hembesök. Jag erbjuder även föreläsningar inom friskvård och förebyggande vård.

Utbildning:

Canineopat

En Cert. Canineopat är en person som studerat på UPH under minst ett års tid. Canineopat är en skyddad titel och utbildningen är en kvalitetssäkrad KU-utbildning. Det är den enda fysioterapiutbildningen för hund i Sverige under statlig tillsyn, vilket innebär att Skolverkets regler efterföljs gällande antal studietimmar, betygssättning etc.

Under utbildningen går man grundligt igenom:

 • Anatomi och fysiologi
  - Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner.
  - Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
  - Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  
 • Biomekanik
  - Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. 
  - Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.
  - Kroppsmedvetenhet. 
 • Patologi
  - Grundläggande sjukdomslära.
 • Näringslära
  - Grundläggande kunskaper i samverkan med människa.
 • Etologi
  - Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan. 
 • Rehabilitering
  - Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering.
  - Behandlingsmetoder.
 • Företagsekonomi
  - Grundläggande företagsekonomi och coachning.
  - Upprättande av affärsplan.   

Praktik utförs inom Genuin Svensk Massage Hund, laserterapi, elektroterapi, water treadmill samt andra rehabiliterings- och träningsmetoder. I utbildningen ingår D9-kompetens, vilket innebär att man efter avslutad utbildning är djurvårdare på utökad nivå 2. 

Friskvårdskonsulent Hund

En Cert. Friskvårdskonsulent Hund är en person som studerat på UPH under minst ett års tid. Canineopat och friskvårdskonsulent är likt varandra på många sätt, då även detta är en KU-utbildning under statlig tillsyn och är en skyddad titel. Dock har det även sina skillnader, då Friskvårdskonsulenten arbetar med att förebygga skador och förbättra hundars hälsa såväl fysiskt som mentalt.

Friskvårdskonsulenten har ingående kunskap inom:

 • Träningsfysiologi
  - Kunskaper för att kunna upprätta ett träningsprogram för hundar i olika arbetsfaser med hänsyn till hundens behov i respektive gren såväl som att kunna återanpassa hunden vid eventuella rehabtillstånd.
  - Grundläggande kunskaper i olika former av träning och dess påverkan på skelett, muskulatur och cirkulation.
 • Patologi
  - Grundläggande sjukdomslära.
  - Tandvård samt akutsjukvård anpassad för friskvårdssyfte.
  - Grundläggande kunskaper i smittvägar och smittskydd.
 • Etologi och problembeteenden
  - Grundläggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan både som arbetande hund och sällskapsdjur.

När kunskap, kvalité, engagemang och tillgänglighet räknas.

HUNDSTYRKA står för kvalité och kunskap. Sakkunniga ska i förtroende kunna vända sig till HUNDSTYRKA och erbjudas adekvat behandling med stort engagemang. Det ska sedan kännas tryggt att kontakta HUNDSTYRKA om det uppstår frågor eller oförutsedda problem under eller mellan behandlingar.