Tjänster

HUNDSTYRKA erbjuder behandlingar av hund i rehabiliterande och förebyggande syfte. En behandling börjar med att terapeuten bedömer hundens fysik för att sedan rehabilitera existerande skada, lindra för att förhindra utveckling av skada eller förebygga uppkomsten av skador och sjukdomar relaterade till hundens rörelseapparat.

En grundlig kontroll görs av hundens stödje- och muskelvävnader såsom leder, muskler, ligament, senor och även nerver. Genom att noga bedömma hundens rörelser, styrka, rörlighet, muskelstatus och övriga mjukdelar kan adekvat behandling väljas efter hund, ägarens önskemål och terapeutens rekommendationer.

Massage (Genuin Svensk Massage Hund)

Genuin Svensk Massage Hund (GSMH) är en behandlande och djupgående massageform som påverkar djupt inne i muskulaturen. Massagen används med positiva effekter i både rehabiliterande och förebyggande syfte för att motverka och arbeta bort spända, stela och korta muskler (förhöjd muskeltonus). Massagen bygger huvudsakligen på tumfriktion, handlovsefflurage och dränage. Följderna blir provokation av musklerna för ökad genomblödning och syresättning, töjning till optimal längd för att muskulaturen ska kunna arbeta följsamt och korrekt i förhållande till lederna och till sist dränage för bortforsling av slaggprodukter från musklerna. 

Massagen ger hunden en möjlighet att bygga upp en jämn och stabiliserande muskulatur, och hjälper den att använda sina muskler på rätt sätt utan att felbelasta leder och kroppsdelar. Det minskar också skaderisken vid hård och explosiv träning.
 

Elektroterapi

Elektroterapi är en gammal behandlingsform som i huvudsak består av diadynamiska strömmar, mediumfrekvent galvanström och även faradisk ström (ska ej förväxlas med TENS eller andra enklare strömmar). Behandlingen bygger på att kroppen är ett elektriskt system med nervsignaler som elektriska impulser. Det innebär att strömmen har en förmåga att påverka retbara celler, alltså nerv- och muskelceller. Strömmens utformning gör även så att den enbart påverkar den sjuka vävnaden. Genom specifika kombinationer av strömmar och program kan man genom elektroterapi behandla en rad olika problemområden.

Elektroterapi har främst en smärtlindrande effekt genom venvidgning, frigörande av kroppsegna opiater (endorfiner, endomorfiner, enkefaliner), stimulering av cellens processer och höjning av pH-värdet i cellen (en spänd muskel är ofta försurad). Dessa egenskaper gör även att strömmen har en antiinflammatorisk verkan. Strömmen optimerar spänningsförhållandet i cellen vilket påverkar cellens arbete positivt. Ämnesomsättningen i cellen förbättras, cellen stimuleras att framställa mer energi och cellförnyelsen förbättras. Blodcirkulationen ökar på både lokal och systemisk nivå. Strömmen stimulerar även lymfsystemet och ger immunförsvaret en boost.

Med elektroterapi kan man behandla problemområden som man annars inte når, såsom djupliggande muskulatur, senor och ligament. Med strömmen kan vi få en djupgående och läkande process på olika typer av skador, exempelvis rupturer. Man har även en större påverkan på nerver och ökar nervernas ledningsförmåga, och är effektiv vid t.ex. ischiasproblematik. Man kan minska/dra bort svullnader för antiinflammatorisk effekt och minskat tryck på vävnaden. Strömmen har även förmåga att återställa spänd muskulatur, och är ett bra komplement till massagen där det kan vara för svårt eller för smärtsamt för hunden att använda massagen. Man kan även med hjälp av strömmen behandla svåra kroniska inflammationer genom att sätta igång inflammationsprocesser vilket ger inflammationen en möjlighet att läka ut.

Behandling med elektroterapi är väldigt avslappande och är därför ofta omtyckt av både människor och djur. Det är helt smärtfritt och ofarligt.

Att tänka på inför besöket:

  • Hunden bör vara väl rastad.
  • Hunden bör inte ha blivit utfodrad nära inpå besöket.
  • Hunden ska vara så torr som möjligt, torka av den noga.
  • Ägaren bör ha informerat terapeuten om viktiga uppgifter, såsom sjukdomshistoria, journal eller övrigt av betydelse innan besöket.

Att tänka på efter besöket:

  • Hunden kommer behöva rastas oftare i och med den ökade cirkulationen.
  • Hunden kan bli törstigare och kan därför behöva mer vatten än vanligt.
  • Hunden kan bli något öm och trött.
  • Hunden kan drabbas av så kallad skenfriskhet.
  • Hunden bör vila i 1-2 dagar efter behandling.

Observera att 7 dagars karenstid gäller för tävlingshunden efter utförd behandling.